ΛΙΘΙΑΣΗ

Πρόκειται για την εμφάνιση λίθου ή λίθων σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού συστήματος. Ανάλογα με την εντόπισή τους διακρίνεται σε νεφρολιθίαση (λίθοι στο νεφρό), σε ουρητηρολιθίαση (λίθοι στον ουρητήρα), σε λιθίαση της ουροδόχου κύστης και τέλος σε λιθίαση της ουρήθρας. Είναι μια από τις συχνότερες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες.
Τα ούρα, εκτός των άλλων, περιέχουν ουσίες και άλατα τα οποία είναι με τη μορφή διαλύματος και έτσι αποβάλλονται χωρίς πρόβλημα. Μερικές φορές όμως, κάτω από ορισμένες συνθήκες, αυτά τα άλατα σχηματίζουν κρυστάλλους που ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν τους λίθους.